RAY

Ideana oli esitellä RAY:n arvoja konkreettisin esimerkein niin, että neljän vuoden aikana käydään keskeiset arvot yksi kerrallaan läpi. Kukin arvo toimii näin myös kertomuksen sisällöllisenä ja visuaalisena teemana. Vuoden 2000 arvona oli luotettavuus. Tämä haluttiin näyttää sekä avunsaajajärjestöjen luettelona tarkkoine avustussummineen, mikä oli painettu muun raportin kanssa eri materiaalille, että esimerkki-casien eli varsinaisten avunsaajien kautta.

Muita töitä