Sanoma Vuosikertomus 2009

Sanoman vuoden 2009 vuosikertomuksen visuaalisen ilmeen suunnittelu perustui konsernin brandiohjeiston ribbon-elementin käyttöön ’jatkuvan mediavirran’ symbolina.

Muita töitä