Ongelmat ja ratkaisut

Energiateollisuus ry:n esitesarja

Esitesarja kertoo energiamarkkinoiden ohjauksen vaikutuksista ja korjausehdotuksista. Haitariesitteen sekundapuolella kerrotaan energiapolitiikan ongelmista. Priimapuolella taas valotetaan heidän ratkaisuehdotuksiaan.

Muita töitä